Stanovanjsko podjetje Zagorje - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi
 


 Stanovanjsko podjetje Zagorje:
 
 
POSLANSTVO

Etažnim lastnikom in stanovalcem omogočamo kakovostno bivanje v večstanovanjski stavbi. Kot dober gospodar skrbimo za urejenost stavb, ki jih upravljamo. S svojim načinom dela dokazujemo, da smo kot upravnik vredni zaupanja. Zaposlenim nudimo delovno okolje, ki omogoča nadaljnje izobraževanje in varnost, lastniku pa družbo na katero je lahko ponosen in mu prinaša dodano vrednost.
 
 
VIZIJA

Prepričani smo, da lahko s prijazno besedo, sodelovanjem in korektnim delom, skupaj z etažnimi lastniki in ostalimi deležniki dosežemo, da večstanovanjska stavba postane pravi dom. Dom, ki bo omogočal brezskrbno, varno in prijetno okolje za bivanje. Že več kot 20 let  pridobivamo izkušnje in na podlagi priporočil in dobrih izkušenj lastnikov iz stavb, ki jih upravljamo, zagotavljamo stabilno okolje in skrbimo za ohranjanje premoženja in dvig kvalitete bivanja.
 
Na trgu se želimo uveljaviti kot upravnik, ki mu lahko zaupate, ki je dostopen in stranki prijazen. Na podlagi izkušenj in znanja želimo pridobiti čim večje zaupanje in ostati naslov, na katerega se naši stanovalci lahko kadarkoli zanesejo.
 
 
 


 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.