Novice - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi


 

OBVESTILO - URNIK POSLOVANJAZagorje ob Savi, 22.12.2021

OBVESTILO - IZDAJA POLOŽNIC ZA MESEC 11/2021Zagorje ob Savi, 18.11.2021

Spoštovane stranke!
 
Obveščamo vas, da bo v mesecu novembru 2021 prišlo do kasnejše izdaje naših mesečnih položnic, ker s strani elektro distributerja še nismo prejeli mesečnega obračuna za eletrično energijo skupnih delov objektov. 

Prosimo in se vam zahvaljujemo za razumevanje!

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.
OBVESTILO - IZPONJEVANJE PCT POGOJAZagorje ob Savi, 14.09.2021

OBVESTILO - ZAMENJAVA DELILNIKOV PORABE TOPLOTEZagorje ob Savi, 18. 6. 2021

ČASNIK FINANCE - NEPREMIČNINE IN GRADBENIŠTVOZagorje ob Savi, 25.05.2021


V primeru stečajnega postopka ljubljanskega podjetja za upravljanje Mastra, etažne lastnike najbolj skrbi kaj se bo zgodilo z njihovimi sredstvi rezervnega 
sklada. Več o tej temi si lahko preberete v današnji izdaji časnika Finance, v kateri Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri 
GZS predstavi novosti tega področja, ki se uvajajo s spremembami stanovanjskega zakona in podrobneje pojasnjuje kriterije za pridobitev certifikata 
Zaupanja vreden upravnik, katerega prejemnik je tudi naše podjetje.   

Članek je dostopen na spletni povezavi:   
 

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 202117.05.2021
 
Že tretje leto zapored smo ponosni prejemniki certifikata Zaupanja vreden upravnik. 

PONOVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA STANOVANJSKEGA PODJETJA ZAGORJE OB SAVI d.o.o.Zagorje ob Savi, 23.04.2021
 
 
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. in sklepa št. 11/2021, z dne 14.04.2021, 
sprejetega na 7. redni seji Skupščine SPZ d.o.o., Skupščina družbe
   
p o n o v n o  r a z p i s u j e 
  
prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.   
 
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki : 
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora 
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved, 
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena 
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.   
 
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, 
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.   
 
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.   

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi v Uradnem listu RS 
in drugih sredstvih javnega obveščanja, dne 23.04.2021, na naslov:     

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. 
Cesta zmage 16b 
1410 ZAGORJE OB SAVI - z oznako "skupščina - za razpis".   
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku. 
                                                                        
Skupščina Stanovanjskega podjetja                  
            Zagorje ob Savi d.o.o.

OBVESTILOZagorje ob Savi, 30.03.2021

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA STANOVANJSKEGA PODJETJA ZAGORJE OB SAVI d.o.o.                                                                                                                                                                                           Zagorje ob Savi 26.03.2021   
 

Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina družbe    

r a z p i s u j e

prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.      
 
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki:  
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora  
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved,  
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena 
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.      
 
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:  
- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,  
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.      
 
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.      

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi na spletnih straneh 
Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. in Občine Zagorje ob Savi ter v Uradnem listu RS dne 26.03.2021 
na naslov:      

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.  
Cesta zmage 16b 
1410 ZAGORJE OB SAVI - z oznako "skupščina - za razpis".      
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
 
Skupščina Stanovanjskega podjetja 
Zagorje ob Savi d.o.o.
 
 
 

OBVESTILO
Pojdi na stran  [1] 2
 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi. - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.