LAS - LOV NA ČRNI ZAKLAD - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi
 


katalog-javnega-znacaja.pngLAS - LOV NA ČRNI ZAKLAD 
 Naziv operacije: LOV NA ČRNI ZAKLAD
 Nosilec operacije: MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 48, 1410 zagorje ob Savi
 Sodelujoči partnerji: -         Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi -         Turistično društvo Ruardi, Cesta 9. avgusta 68, 1410 Zagorje ob Savi
 Projektno obdobje:   od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021
Vrednost operacije:   62.083,52€
 Vrednost sofinanciranja:     EKSRP – 45.495,30€
Opis in namen operacije:Zagorje ob Savi se ponaša z mnogimi skritimi zakladi od zgodovinske in kulturne dediščine, do naravnih lepot in izjemnih občanov ter njihovih zgodb, ki krojijo in bogatijo podobo naše doline. Imamo veliko zanimivosti, pa vendar nimamo načina kako turistom in izletnikom to predstavimo, v skladu z najnovejšimi trendi v turizmu ki se vse bolj obračajo na doživetja, na dogodivščine, ki odstopajo od znanega in že videnega. »Kako bi lahko na zabaven, igriv, inovativen način z uporabo modernih tehnologij predstavili dragulje našega kraja, jih povezali v zgodbo in jo zaključili v dvorani Proletarca?« je bilo vprašanje, ki smo si ga zastavili v Mladinskem centru Zagorje ob Savi.Tako smo si zamislili projekt, ki zajema izdelavo aplikacije za vodene turistične pohode za pametne telefone in tablične računalnike, prenovo dvorane v stavbi Proletarca in zaposlitev osebe v času operacije in za obdobje vsaj treh let po zaključku operacije.Aplikacija uporabnika usmerja na vodeni pohod, ob katerem na zabaven in interaktiven način spoznavajo različne kulturno, družabne, naravne in zgodovinske posebnosti Zagorja ob Savi. Uporabnik pot zaključi v dvorani stavbe Proletarec, kjer najde črni zaklad in dodatne informacije o kraju. Končni izdelek omogoča velik potencial igrifikacije turistično-pohodniške izkušnje. Prenova dvorane Proletarca bo služila aktivnostim operacije, kot zaključek vodene poti. Zaposlitev ene osebe za polni delovni čas  pa bo namenjena za izdelavo aplikacije za vodene turistične pohode za pametne telefone in tablične računalnike, vzdrževanje aplikacije ter možne nadgradnje, dodatnega razvoja turizma in turistične promocije.
Cilji operacije: Operacija prispeva tako k doseganju splošnih kot posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje:Kratkoročni cilji operacije:-         izvedba gradbeno obrtniških del za prenovo dvorane; -         ena zaposlitev za obdobje vsaj treh let po zaključku operacije;-         izvedba delavnice o znamenitostih Zagorja ob Savi ter izdelava aplikacije za vodene turistične pohode za pametne telefone in tablične računalnike;-         slavnostna otvoritev dvorane in predstavitev aplikacije-         regijska predstavitev operacije kot primer dobre prakse.Dolgoročni cilji operacije so:-         porast izletniškega turizma,-         več dejavnosti, novih uporabnikov in porast obiskovalcev prenovljene dvorane.
Pričakovani rezultati operacije so:Z zaključkom operacije pričakujemo popestritev turistične ponudbe v Zagorju ob Savi, več turističnih obiskov, kot tudi združitev gibanja, zabavne učne izkušnje in naravnega okolja s sodobno tehnologijo. Pričakujemo, da se bo v lokalni skupnosti povečala uporaba dvorane v Proletarcu, ki bo vzpodbudila sodelovanje med različnimi ustanovami in posamezniki ter splošno prispevala k večjemu obisku dejavnosti vseh akterjev in pripomogla k bolj kvalitetni izvedbi ter ponudbi aktivnosti v lokalni skupnosti.  Pričakujemo da z vzorcem uspešno zaključenega inovativnega projekta, spodbudimo inovativnost med občani zasavskih občin.  Rezultat operacije bo tudi ena zaposlitev, ki jo bomo ohranjali vsaj 3 leta v okviru MC ZOS.
Aktivnosti operacije:V sklopu same operacije, ki je enofazna, se bodo izvajale naslednje aktivnosti: Operacija se bo v celoti izvedla v 12 mesecih, od junija 2020 do junija 2021 in je enofazna. V prvem delu operacije se bo z izbranim izvajalcem obnovilo dvorano stavbe Proletarec. Vzporedno s tem se bo zaposlila ena oseba, izvedla se bo delavnica z namenom nabora idej o zanimivostih o zanimivostih Zagorja ter izdelave in testiranje aplikacije za vodene turistične pohode za pametne telefone in tablične računalnike. V sklepni fazi operacije se bo odvila slavnostna otvoritev dvorane in predstavitev aplikacije ter predstavitev operacije kot dobre prakse še v drugih občinah regije. 

 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.